Entrar
Programa LIDER 2016
 
Política de privacidad

 Aceptación da política de privacidade da Deputación de Ourense.

1) Para o uso dos servizos ofrecidos pola Deputación Provincial de Ourense, a través de mobilidade.depourense.es requírese dos usuarios que faciliten datos de carácter persoal, como nome, apelidos, enderezo, correo-e, n.º teléfono, etc.

2) A estes efectos infórmaselle que os seus datos son incluídos nun ficheiro do que é titular a Deputación Provincial de Ourense, responsable dos ficheiros con datos de carácter persoal, que cumpre escrupulosamente con todos os requisitos esixidos pola Lei orgánica 15/1999, de protección de datos de carácter persoal, e a súa normativa de desenvolvemento, adoptando as medidas técnicas esixidas no Real decreto 994/1999.

3) Así mesmo, infórmaselle que o tratamento que se efectúa dos seus datos responde única e exclusivamente á finalidade para a que lle foron solicitados. En ningún caso se cederán estes a terceiros, salvo que expresamente se lle requira o seu consentimento para a cesión dos datos, indicándoselle as entidades ás que serán cedidos.

4) Se os seus datos se atopan incluídos nun ficheiro do que é responsable a Deputación Provincial de Ourense, infórmaselle de que pode exercitar os seus dereitos de acceso, rectificación e cancelación, ben enviando un correo electrónico ó seguinte enderezo Esta dirección de correo electrónico está protegida contra los robots de spam, necesita tener Javascript activado para poder verla ou ben enviando unha carta por correo ordinario a Deputación Provincial de Ourense, r/ Progreso 33, 32003 Ourense.

5) O usuario consinte que se lle envíen a súa conta de correo electrónico os anuncios da apertura de novas convocatorias do Programa de Mobilidade da Deputación de Ourense.

 
© 2008-2016 Área de Benestar - Deputación de Ourense